Adaptacja projektu

adaptacja projektu

W sytuacji gdy decydują się Państwo na zakup projektu gotowego, niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę będzie wykonanie jego adaptacji.

Co to jest adaptacja projektu gotowego?

 • 1. Adaptacja to przystosowanie zakupionego projektu do:
  • aktualnych przepisów
  • wytycznych ustalonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
  • warunków wydanych przez dostawców mediów
  • warunków gruntowych i klimatycznych przyjętych na terenie, na którym będzie usytuowany budynek
 • 2. Sporządzenie projektu zagospodarowania działki
 • 3. W razie potrzeby sporządzenie projektu studni lub szamba
 • 4. Wprowadzenie zmian w projekcie
 • 5. Skompletowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę


Co możemy zmienić w zakupionym projekcie w ramach jego adaptacji?

Wyróżniamy dwa rodzaje zmian:

 • 1. Zmiany proste, nie mające znacznego wpływu na koszt adaptacji, oraz nie wymagające odrębnej zgody autora projektu, może to być m.in:
  • zmiana wielkości i usytuowania otworów okiennych i drzwiowych,
  • zmiana układu ścianek działowych,
  • zmiana materiałów,
  • zmiana funkcji pomieszczeń,
  • wykonanie projektu w odbiciu lustrzanym.
 • 2. Zmiany zaawansowane, często wymagające dodatkowej zgody autora projektu, mogące w znaczny sposób podnieść koszt adaptacji,
  • zmiana wymiarów zewnętrznych budynku,
  • zmiana technologii budowy, np. z murowej na szkieletową,
  • doprojektowanie, np. garażu, piwnicy,
  • zmiana konstrukcji dachu,
  • zmiana funkcji pomieszczeń ( wymagająca adaptacji części instalacyjnych),


Jakie dokumenty są niezbędne do wykonania adaptacji gotowego projektu domu?

 • komplet 4 egzemplarzy zakupionego projektu domu
 • decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • mapa geodezyjna do celów projektowych, na której powstanie projekt zagospodarowania działki
 • warunki techniczne przyłączy od lokalnych przedsiębiorstw: elektrycznego, gazowego, wodociągowego i kanalizacyjnego